Fiscale attesten 2018

Ouders kunnen de kosten voor de "opvang" van hun kinderen onder de 12 jaar inbrengen in hun belastingaangifte.

"Kinderopvang is ruim opgevat". Ook onkosten voor activiteiten van erkende of gesubsidieerde jeugdwerkverenigingen komen in aanmerking voor fiscale aftrek.

Voor elk kamp komt een kind ,dat onder de 12 jaar is, in aanmerking om het kampgeld aan te geven bij de belastingen. 

Enkele algemene beperkingen:

  • De aftrek geldt enkel voor ouders die het kind fiscaal ten laste hebben.
  • De aftrekmogelijkheid geldt tot de 12e verjaardag van het kind.
  • Het aftrekbare bedrag voor kinderopvang is begrensd tot 11,20 euro per dag /per kind.
  • De ouders moeten de uitgaven pas inbrengen bij hun belastingaangifte.

Wat heeft u hiervoor nodig?

Elke vereniging ontvangt van de Dienst Jeugd een bewijs dat ze erkend zijn (VAK 1). Deze erkenning dient te worden toegevoegd aan het attest (VAK 2)

Vak 1 kan u hier vinden: /sites/ksarekem.ksasite.be/files/wysiwyg/vak_i.pdf

Vak 2 is op naam van het kind: Stuur hiervoor een mail naar info@ksarekem.be